MAQ Services

 • 1 hr

  250 US dollars
 • 1 hr

  250 US dollars
 • 1 hr

  275 US dollars
 • 15 min

  300 US dollars
 • 1 hr

  50 US dollars
 • 1 hr

  50 US dollars
 • 1 hr

  100 US dollars
 • 1 hr

  100 US dollars

© 2016-2020 by MAQ Entertainment LLC, dba Q The Turn Up. All Rights Reserved

 • White Apple Music Icon
 • White Spotify Icon
 • White SoundCloud Icon
 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon